алфавит

z значок

W значок

y значок

значок X

V значок

у иконы

«икона

Q значок

S значок

R значок

P значок

— значок

N значок

к иконе

м, икона

l значок

я икона

j значок

h значок

f значок

g значок

е икона

с иконой

d значок

b значок

а иконы

письмо y значок

письмо z значок

письмо x значок

ижица значок

письмо W значок

буква U «

письмо S значок

буквы «т», икона

письмо в «

буква R значок

письмо р значок

письмо N значок

письмо — икона

письмо м икону

письмо к иконе

буква L значок

письмо дж значок

письмо мне значок

h значок

подпункт g) икона

подпункт f) икона

буква е икона

буква D «

письмо с иконой

подпункт b) икона

письмо «

Z2 значок

Z1 значок

Y2 значок

Y1 значок

X2 значок

X1 значок

W2 значок

W1 значок